Raporty EBI

DataNumer DokumentuNazwaRok
2024-05-299/2024

Raport EBI nr 9/2024 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

2024-04-148/2024

Raport EBI nr 8/2024 – Raport okresowy za I kwartał 2024 r.

2024-04-147/2024

Raport okresowy EBI nr 7/2024 – Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

2024-03-186/2024

Raport okresowy EBI nr 6/2024 – Korekta raportu okresowego za 2023 rok

2024-03-185/2024

Raport okresowy EBI nr 5/2023 – Raport roczny za rok 2023

2024-03-114/2024

Raport okresowy EBI nr 4/2024 – Powołanie członka Rady Nadzorczej

2024-03-113/2024

Raport okresowy EBI nr 3/2024 – Zmiana terminu publikacji raportu za rok 2023

2024-03-062/2024

Raport okresowy EBI nr 2/2024 – Rezygnacja osoby nadzorującej

2024-01-161/2024

Raport okresowy EBI nr 1/2024 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

2023-11-104/2023

Raport okresowy EBI nr 4/2023 – Raport okresowy za III kwartał 2023 r.

2023-08-143/2023

Raport okresowy EBI nr 3/2023 – Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.

2023-08-092/2023

Raport Bieżący nr 2/2023 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

2023-08-091/2023

Raport Bieżący nr 1/2023 – Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”