Władze Spółki

Zarząd

Paweł Dywelski – Prezes

Związany z rynkiem gier od 2016 roku. Funkcję prezesa Demolish Games S.A. pełni od listopada 2020. Jego pierwszym zrealizowanym samodzielnie projektem w branży był tytuł Orbital Racer, na którego finansowanie pozyskał środki od spółki PlayWay. Paweł Dywelski pełnił też funkcję lidera oraz programisty przy tworzeniu gry Plane Mechanic Simulator. Tytuł odniósł sukces komercyjny i został pozytywnie oceniony w środowisku graczy. Trzecią produkcją, którą wykonał był Accident. Tytuł także zyskał pozytywne recenzje od graczy.

Rada Nadzorcza

Grzegorz Arkadiusz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej

Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Demolish Games S.A. przy jednoczesnym pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Ultimate Games S.A.– głównego akcjonariusza Spółki. Grzegorz Czarnecki posiada 100 000 akcji serii A Emitenta co stanowi 4,35% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta.