DOKUMENTY

DataNazwaRok
2024-05-29

Zarząd Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r. o godz. 14:30 w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425 w Warszawie.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał.

2023-06-05

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A.